Habarlar

 • Täze açyş : 3 inç metal baglanyşyk polishing padleri

  3 Inch Metal Bond Polishing Pad şu tomus satuwa çykarylan öwrülişik önümidir.Adaty üweýji gaýtadan işlemek ädimlerinden geçýär we deňi-taýy bolmadyk artykmaçlyklary bar.Ölçegi Önümiň diametri, Demir zynjyr bilen ýalpyldawuk pad, adatça 80mm, kesigiň galyňlygy ...
  Koprak oka
 • Gat ýylmaýjy enjamlary ulanmak üçin seresaplyklar we tehniki hyzmat usullary

  Grounder üwemek üçin pol üweýji maşyn gaty möhüm iş, bu ýerde pol boýag gurluşyk prosesi ýylmaýjy çäreleriniň ulanylyşyny jemlemek üçin geliň, göz aýlalyň.Dogry pol sanderini saýlaň Pol boýagynyň dürli gurluşyk meýdanyna görä, kostýum saýlaň ...
  Koprak oka
 • Resin Bond polishing padleri

  Biz, “Fuzhou Bontai Diamond Tools” kompaniýasy, 10 ýyldan gowrak wagt bäri abraziw pudagynda işleýäris.Esasy önümlerimiziň biri hökmünde rezin bond göwher ýalpyldawuk pad, abraziw bazarda gaty ösen önüm boldy.Düwürtükli polat ýassygy, ýokary göwher po garyşdyrmak we sanjym etmek arkaly ýasalýar ...
  Koprak oka
 • Polşanyň mermerine haýsy gurallar we usullar gerek

  Mermerden ýuwmak üçin umumy gurallar Mermer ýylmaýjy, ýylmaýjy tigir, ýylmaýjy disk, ýalpyldawuk maşyn we ş.m. talap edýär. Mermeriň könelmegine we ýyrtylmagyna görä, 50 # 100 # 300 # 500 # 800 # 1500 # 3000 # 6000 # ýeterlikdir.Iň soňky girdeji ...
  Koprak oka
 • Global önümçilik PMI mart aýynda 54,1% -e düşdi

  Hytaý Logistika we satyn alyş federasiýasynyň habaryna görä, 2022-nji ýylyň mart aýynda dünýädäki önümçilik PMI 54,1% bolup, geçen aý bilen deňeşdirilende 0,8 göterim, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 3,7 göterim aşaklady.Sebitara nukdaýnazardan seredilende, Aziýada önümçilik PMI, opewropa ...
  Koprak oka
 • COVID-19 täsiri astynda abraziw we abraziw pudagynyň ösüşi

  Soňky iki ýylda dünýäni gurşap alan COVID-19 ýygy-ýygydan döwüldi, bu durmuşyň dürli gatlaklaryna dürli derejelere täsir etdi we hatda dünýä ykdysady ýagdaýynyň üýtgemegine sebäp boldy.Bazar ykdysadyýetiniň möhüm bölegi hökmünde abraziw we abraziw pudagynda ary bar ...
  Koprak oka
 • Göwher gurallary üçin dogry baglanyşygy nädip saýlamaly

  Işleýän duzuňyzyň beton dykyzlygyna laýyk gelýän göwher baglanyşygyny saýlamak üçin üweýji we ýalpyldawuk işleriňizde üstünlik gazanmak üçin örän möhümdir .Betonyň 80% -i orta göwher göwher bilen ýerlenip ýa-da ýalpyldawuk bolsa-da, köp bolar zerur boljak ýagdaýlar ...
  Koprak oka
 • Çig mal bahalarynyň ýokarlanmagy: Birnäçe abraziw we superhard material kompaniýalary bahalaryň ýokarlanýandygyny yglan etdiler

  Chinaakynda çig malyň bahasynyň ýokarlanmagy, birnäçe abraziw we abraziw serişdesi bolan Hytaý abraziw ulgamy, superhard material kärhanalary esasan ýaşyl kremniy karbid, gara kremniy karbid, göwher ýeke kristal, superhar ...
  Koprak oka
 • 2021-nji ýylda Hytaýyň logistika pudagynda M&A amallarynyň sany rekord derejä ýetdi

  Halkara buhgalteriýa firmasy “PricewaterhouseCoopers” -iň 17-nji martda çap eden hasabatyna görä, Hytaýyň logistika pudagynda birleşmegiň we gazanylanlaryň sany we mukdary 2021-nji ýylda rekord derejä ýetdi. Hasabatda 2021-nji ýylda tranzaksiýanyň ...
  Koprak oka
 • 2022-nji ýylda epoksi rezin önümçiligi we bahalary barada täzelik

  Epoksi rezin önümçiliginiň we 2022-nji ýyldaky bahalaryň täzelenmegi Epoksi rezin materiallary dürli pudaklarda giňden ulanylýar, şolardan elektronika pudagynda çap edilen elektron tagtalary iň uly amaly pudaklaryň biri bolup, umumy amaly bazaryň dörtden bir bölegini tutýar.Sebäbi ...
  Koprak oka
 • Burç ýylmaýjy nädip ulanmaly

  Zerur bolanda üwemek üçin dürli san belgileriniň (häzirki wagtda esasan 20 #, 36 #, 60 #) ýylmaýjy diskleri guruň.Şeýle-de bolsa, üweýiş üçin burç ýylmaýjy enjamyň ulanylmagynyň aşakdaky kemçilikleri bar: 1. Gurluşyk wagtynda işçiler köp zähmet talap edýän we pes netijelilik bilen işlemeli.2. Şondan bäri ...
  Koprak oka
 • Dürli daş üweýjileriň aýratynlyklary

  Ightagty daşlar ýalpyldawuk bolansoň ýalpyldawuk bolýar.Dürli üweýji maşynlaryň dürli ulanylyşy bar, käbiri gödek üwemek üçin ulanylýar, käbiri inçe üwürmek üçin, käbiri inçe üwemek üçin ulanylýar.Bu makala aýratynlyklary gysgaça tanyşdyrar.Adatça, tekiz we düşnükli ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/6