USULLAR Maşyn gurallary hyzmatdaş bolup biler

SIZ BILEN HER AYOL.

Sag saýlamakdan we düzmekden
ep-esli girdeji getirýän satyn almany maliýeleşdirmäge kömek edýän işiňiz üçin enjam.

MISSION

BIZ hakda

“Fuzhou Bontai Diamond Tools Co., Ltd”, her dürli göwher gurallaryny satmakda, ösdürmekde we öndürmekde ýöriteleşen öndürijä eýe bolup, 2010-njy ýylda döredildi.Gaty göwher ýylmaýjy we pol ýuwmak ulgamy, göwher üweýji aýakgaplary, göwher üweýji käse tigirleri, göwher üweýji diskler we PCD gurallary bar.Dürli beton, terrazzo, daş pollar we beýleki gurluşyk pollary üwemek üçin ulanylýar.

ýakynda

HABARLAR

 • 2022 Täze tehnologiýa almaz kubogy tigirleri Stokary durnuklylyk we ulanmak üçin howpsuzlyk

  Beton üçin üweýji tigir barada aýdylanda, turbo käse tigir, ok kubok tigir, goşa hatar käse tigir we ş.m. hakda pikir edip bilersiňiz, bu gün täze tehnologiýa kubok tigirini hödürläris, bu üwemek üçin iň ýokary göwher kubok tigirleriniň biridir beton polUmuman aýdanymyzda umumy ululyklar ...

 • 2022 Täze keramiki ýalpyldawuk awtoulaglar EZ 30 metaldan çyzyklary aýyrmak #

  “Bontai” täze keramiki baglanyşyk geçiş göwher ýalpyldawuk ýassygy ýasady, özboluşly dizaýny bar, ýokary hilli göwher we käbir beýleki materiallary, hatda käbir import edilýän çig mallary hem öndürýäris, bu hilini ep-esli derejede kepillendirýär.Haryt maglumatlary ...

 • 4 dýuým täze dizaýn rezin polishing önümleriniň öňünden satuwynda 30% arzanladyş

  Resin bond göwher ýalpyldawuk padler esasy önümlerimiziň biridir, bu pudakda 12 ýyldan gowrak wagt bäri işleýäris.Düwürtükli polat ýassygy, göwher poroşokyny, rezini we doldurgyçlary garyşdyrmak we sanjym etmek arkaly ýasalýar we wulkanizasiýa metbugatyna gyzgyn basylýar, soň bolsa sowadylýar we demlenýär ...

 • Göwher üweýji bölekleriniň ýitiligini ýokarlandyrmagyň dört täsirli usuly

  Göwher üweýji segment, beton taýýarlamak üçin iň köp ulanylýan göwher guralydyr.Esasan metal bazada kebşirlemek üçin ulanylýar, ähli böleklerine demir bazasy we göwher üweýji aýakgaplary ýaly göwher üweýji sementleri diýýäris.Beton üwemek prosesinde hem mesele bar ...

 • Täze açyş : 3 inç metal baglanyşyk polishing padleri

  3 Inch Metal Bond Polishing Pad şu tomus satuwa çykarylan öwrülişik önümidir.Adaty üweýji gaýtadan işlemek ädimlerinden geçýär we deňi-taýy bolmadyk artykmaçlyklary bar.Ölçegi Önümiň diametri, Demir zynjyr bilen ýalpyldawuk pad, adatça 80mm, kesigiň galyňlygy ...