USULLAR Maşyn gurallary HYZMATDAŞ bolup biler

SIZ BILEN HER AYOL BILEN

Sag saýlamakdan we düzmekden
Görnükli girdeji getirýän satyn almany maliýeleşdirmäge kömek etjek işiňiz üçin enjam.

MISSION

BIZ BARADA

“Fuzhou Bontai Diamond Tools Co., Ltd”, her dürli göwher gurallaryny satmakda, ösdürmekde we öndürmekde ýöriteleşen öndürijä eýe bolup, 2010-njy ýylda döredildi.Gaty göwher ýylmaýjy we pol ýuwujy ulgamlar üçin göwher üweýji aýakgaplary, göwher üweýji käse tigirleri, göwher üweýji diskler we PCD gurallary bar.Dürli beton, terrazzo, daş pollar we beýleki gurluşyk pollary üwemek üçin ulanylýar.

ýakynda

HABARLAR

 • Resin Bond polishing padleri

  Biz, “Fuzhou Bontai Diamond Tools Company”, 10 ýyldan gowrak wagt bäri abraziw pudagynda işleýäris.Esasy önümlerimiziň biri hökmünde rezin zynjyr göwher ýalpyldawuk pad, abraziw bazarda gaty ösen önüm boldy.Düwürtükli polatdan ýasalan gaplar, ýokary göwher poly garyşdyrmak we sanjym etmek arkaly ýasalýar ...

 • Polşanyň mermerine haýsy gurallar we usullar gerek

  Mermerden ýalpyldawuk gurallar üçin umumy gurallar Mermer ýylmaýjy, ýylmaýjy tigir, ýylmaýjy disk, ýylmaýjy maşyn we ş.m. mermeriň könelmegine we ýyrtylmagyna görä 50 # 100 # 300 # 500 # 800 # 1500 aralygyndaky baglanyşyklaryň we aralyklaryň sany. # 3000 # 6000 # ýeterlikdir.Iň soňky girdeji ...

 • Global önümçilik PMI mart aýynda 54.1% -e düşdi

  Hytaý Logistika we Satyn alyş federasiýasynyň habaryna görä, 2022-nji ýylyň mart aýynda dünýädäki önümçilik PMI 54,1% bolup, geçen aý bilen deňeşdirilende 0,8 göterim, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 3,7 göterim aşaklady.Sebitara nukdaýnazardan seredilende, Aziýada öndürilýän PMI, opewropa ...

 • COVID-19 täsiri astynda abraziw we abraziw pudagynyň ösüşi

  Soňky iki ýylda dünýäni gurşap alan COVID-19 ýygy-ýygydan döwüldi, bu durmuşyň dürli gatlaklaryna dürli derejelere täsir etdi we hatda dünýä ykdysady ýagdaýynyň üýtgemegine sebäp boldy.Bazar ykdysadyýetiniň möhüm bölegi hökmünde abraziw we abraziw pudagy hem ary ...

 • Göwher gurallary üçin dogry baglanyşygy nädip saýlamaly

  Işleýän duzuňyzyň beton dykyzlygyna dogry laýyk gelýän göwher baglanyşygyny saýlamak üçin üweýji we ýalpyldawuk işleriňizde üstünlik gazanmak üçin örän möhümdir .Betonyň 80% -i orta göwher göwher bilen ýer bilen ýa-da ýalpyldawuk bolsa-da, köp bolar size zerur boljak ýagdaýlar ...