Biz hakda

BIZI

KOMPANI .A

“Fuzhou Bontai Diamond Tools Co., Ltd” 2010-njy ýylda döredildi, Bontaýyň her dürli göwher gurallaryny satmakda, ösdürmekde we öndürmekde ýöriteleşen zawody bar.Almaz üweýji aýakgaplary, göwher ýylmaýjy käse tigirleri, göwher ýylmaýjy diskler we PCD gurallary ýaly pollary ýuwmak üçin göwher üweýji we ýalpyldawuk gurallar bar.Dürli beton, terrazzo, daş pollar we beýleki gurluşyk pollary üwemek üçin ulanylýar.

11
22
Grinding Tools machine

Üstünligimiz

优势5

Garaşsyz taslama topary

Suratda görkezilişi ýaly, umumy meýdany 130,000m² bolan Nanjing teker zawodyndaky taslama.“BonTai” diňe bir ýokary hilli gurallar bilen üpjün etmek bilen çäklenmän, dürli gatlarda üwürilende we ýalpyldadylanda islendik meseläni çözmek üçin tehniki täzelikleri hem edip biler.

Güýçli ösüş ukyby

Grinding we Polishing tehnologiýasynda görkezilen BonTai R&D merkezi, 1996-njy ýylda göwher gurallary boýunça hünärmenler topary bilen öňdebaryjy "China Super Hard Materials" -da baş inerener.

优势3
优势

Professional hyzmat topary

BonTai toparyndaky hünär önümi bilimleri we gowy hyzmat ulgamy bilen, biz diňe bir siziň üçin iň oňat we amatly önümleri çözüp bilmeris, eýsem tehniki meseleleri hem çözüp bileris.Biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Şahadatnama

5
4
video
3

Sergi

10
9
20

BIG 5 DUBAI 2018

“CONCRETE LAS VEGAS 2019” dünýäsi

MARMOMACC ITALY 2019

Müşderi bilen pikir alyşma

25845
c
a
bb

Kompaniýamyz ýokary hilli bolmagy bilen tanalýar we içerki we daşary ýurt bazarynda giňden kabul edilýän "BTD" markaly göwher üweýji gurallarynda we göwher ýalpyldawuk awtoulaglarda ajaýyp berkligi, durnuklylygy we ýokary ýalpyldawuklygy bilen häsiýetlendirilýär.Gündogar we Günbatar Europeewropa, Amerika, Awstraliýa, Aziýa we Eastakyn Gündogar we dünýä bazaryna eksport edilýär.
Biz elmydama “ajaýyp önümler, nepis üwemek we çuňňur hyzmat kämilligi” işewürlik pelsepesine eýerýäris.Önümiň jikme-jik klassifikasiýasyna, önümiň durnukly hiline, amaly netijeli dolandyrmaga we ajaýyp müşderi hyzmatyna bil baglap, müşderi jemgyýeti tarapyndan ykrar edildi we ynamdar boldy.
Müşderilerimiziň aýratyn talaplaryny kanagatlandyrmagy dowam etdirýäris, aýratyn öndürilen önümler, önümlerimiziň bahasyny ýokarlandyrmak we müşderilerimiz üçin has köp gymmatlyk döretmek.Dünýäniň iň gowy göwher gurallaryny üpjün ediji üçin çalyşyň.