Kompaniýanyň habarlary

 • 2022 Täze tehnologiýa almaz kubogy tigirleri Stokary durnuklylyk we ulanmak üçin howpsuzlyk

  Beton üçin üweýji tigir barada aýdylanda, turbo käse tigir, ok kubok tigir, goşa hatar käse tigir we ş.m. hakda pikir edip bilersiňiz, bu gün täze tehnologiýa kubok tigirini hödürläris, bu üwemek üçin iň ýokary göwher kubok tigirleriniň biridir beton polUmuman aýdanymyzda umumy ululyklar ...
  Koprak oka
 • 2022 Täze keramiki ýalpyldawuk awtoulaglar EZ 30 metaldan çyzyklary aýyrmak #

  “Bontai” täze keramiki baglanyşyk geçiş göwher ýalpyldawuk ýassygy ýasady, özboluşly dizaýny bar, ýokary hilli göwher we käbir beýleki materiallary, hatda käbir import edilýän çig mallary hem öndürýäris, bu hilini ep-esli derejede kepillendirýär.Haryt maglumatlary ...
  Koprak oka
 • 4 dýuým täze dizaýn rezin polishing önümleriniň öňünden satuwynda 30% arzanladyş

  Resin bond göwher ýalpyldawuk padler esasy önümlerimiziň biridir, bu pudakda 12 ýyldan gowrak wagt bäri işleýäris.Düwürtükli polat ýassygy, göwher poroşokyny, rezini we doldurgyçlary garyşdyrmak we sanjym etmek arkaly ýasalýar we wulkanizasiýa metbugatyna gyzgyn basylýar, soň bolsa sowadylýar we demlenýär ...
  Koprak oka
 • Täze açyş : 3 inç metal baglanyşyk polishing padleri

  3 Inch Metal Bond Polishing Pad şu tomus satuwa çykarylan öwrülişik önümidir.Adaty üweýji gaýtadan işlemek ädimlerinden geçýär we deňi-taýy bolmadyk artykmaçlyklary bar.Ölçegi Önümiň diametri, Demir zynjyr bilen ýalpyldawuk pad, adatça 80mm, kesigiň galyňlygy ...
  Koprak oka
 • Resin Bond polishing padleri

  Biz, “Fuzhou Bontai Diamond Tools” kompaniýasy, 10 ýyldan gowrak wagt bäri abraziw pudagynda işleýäris.Esasy önümlerimiziň biri hökmünde rezin bond göwher ýalpyldawuk pad, abraziw bazarda gaty ösen önüm boldy.Düwürtükli polat ýassygy, ýokary göwher po garyşdyrmak we sanjym etmek arkaly ýasalýar ...
  Koprak oka
 • Göwher gurallary üçin dogry baglanyşygy nädip saýlamaly

  Işleýän duzuňyzyň beton dykyzlygyna laýyk gelýän göwher baglanyşygyny saýlamak üçin üweýji we ýalpyldawuk işleriňizde üstünlik gazanmak üçin örän möhümdir .Betonyň 80% -i orta göwher göwher bilen ýerlenip ýa-da ýalpyldawuk bolsa-da, köp bolar zerur boljak ýagdaýlar ...
  Koprak oka
 • 2019-njy ýylyň örtükleri ajaýyp tamamlanýar

  2019-njy ýylyň örtükleri ajaýyp tamamlanýar

  2019-njy ýylyň aprelinde Bontaý ABŞ-nyň Orlando şäherinde geçirilen 4 günlük örtüklere gatnaşdy, bu halkara kafel, daş we pol sergisi.Örtükler Demirgazyk Amerikanyň iň esasy halkara söwda ýarmarkasy we sergisidir, müňlerçe distribýutorlary, satyjylary, potratçylary, gurnamaçylary özüne çekýär ...
  Koprak oka
 • Bontai Bauma 2019-da uly üstünlik gazandy

  Bontai Bauma 2019-da uly üstünlik gazandy

  2019-njy ýylyň aprelinde Bontai, flagman we täze önümleri bilen gurluşyk tehnikasy pudagynda iň uly waka bolan Bauma 2019-a gatnaşdy.Gurluşyk tehnikasynyň Olimpiadasy hökmünde tanalýan sergi, halkara gurluşyk tehnikasy pudagyndaky iň uly sergi ...
  Koprak oka
 • Bontaý 24-nji fewralda önümçilige gaýtadan başlady

  Bontaý 24-nji fewralda önümçilige gaýtadan başlady

  2019-njy ýylyň dekabrynda Hytaýyň materiginde täze koronawirus tapyldy we ýokaşan adamlar gyssagly bejerilmese agyr pnewmoniýadan aňsatlyk bilen ölüp bilerler.Wirusyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen Hytaý hökümeti traffigi çäklendirmek ýaly güýçli çäreleri gördi ...
  Koprak oka