Granit we mermer gat üçin gubka ýassygy

Gysga düşündiriş:

Iň ýokary hilli we öndürijilik ülňüleri üçin düzülen Size3 '' - 27 '' beton, terrazzo, mermer, tebigy daş takyklygy deňagramly we rahat işlemek we beýleki önümleriň üstünde işlemek we rahatlygy gowulandyrmak üçin 1-den 5 ädim aralygynda ýalpyldawuk.


 • Ölçegi:180mm ~ 430mm
 • Ulanylyşy:Gury ulanmak
 • Amaly maşyn:Ot ýakýan, pol üweýji
 • Material:Gubka pad, göwher
 • Şahadatnama:ISO9001: 2000
 • Bukja:Karton paketiniň standart eksporty
 • Iberiş:Ekspress, Howa, Deňiz bilen
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň ady BonTai polishing padleri
  No.ok. DPP312004002
  Material Göwher + rezin
  Diametri 3 ", 4", 5 ", 7", 9 ", 10"
  Galyňlyk 2mm
  Grit 50 # ~ 3000 #
  Ulanylyşy Gury ulanmak
  Arza Beton, granit, mermer ýuwmak üçin
  Amaly enjam El bilen ýylmaýjy ýa-da ýylmaýjy enjamyň aňyrsynda ýöremek
  Aýratynlyk 1. glokary ýalpyldawuk gysga wagtyň içinde gutarýar2.Hiç haçan daşy bellemäň we ýüzüni ýakmaň3.Ightagty aýdyň ýagtylyk we hiç wagt öçmez4.Örän çeýe, öli burçlary ýuwmak ýok
  Tölegiň şerti TT, Paypal, Western Union, Alibaba söwda kepilligi tölegi
  Eltip bermegiň wagty Töleg alnandan 7-15 gün (sargyt mukdaryna görä)
  Eltip bermek usuly Ekspress, howa, deňiz arkaly
  Şahadatnama ISO9001: 2000, SGS
  Bukja Karton guty bukjasynyň standart eksporty

  Bontaý bal ary gury ýalpyldawuk gaplar

  Bu ýokary hilli göwher ýalpyldawuk ýassyklar, islendik gaty burç materiallary bilen aşhana oturgyçlary, beton ojaklary, bag sungaty, adaty guýlan beton boşluklar we ş.m. ýaly gaty ýalpyldawuk böleklere polat etmek üçin islendik burç ýylmaýjy bilen ulanylyp bilner. esasanam beton ojak ýa-da skameýka guýlup, suw arassalamak kyn bolup bilýän ýagdaýlar has aňsat.Bu velkro goldanýan ýalpyldawuk ýassyklar, burç ýylmaýjyňyza berkidilen velkro arkasyna ýapyşýar.Iň oňat gözegçilik üýtgeýän tizlik burç ýylmaýjy ulanylanda gazanylýar.Yzky panel çeýe görnüşde gelýär, şonuň üçin ýuwulmazdan ýuwmagy aňsatlaşdyrýar.

  17寸sponge pads1
  17in sponge pads2
  17in sponge pads3
  polishing pad,.,

  Maslahat berilýän önümler

  Kompaniýanyň tertibi

  446400

  FUZHOU BONTAI DIAMOND TOOLS CO .; LTD

  Biz göwher gurallaryny öndürmekde, öndürmekde we satmakda ýöriteleşen göwher gurallaryny öndüriji.Düwürtmek ulgamy üçin göwher üweýji we ýalpyldawuk gurallar, göwher üweýji aýakgaplary, göwher ýylmaýjy käse tigirleri, göwher ýalpyldawuk gaplar we PCD gurallary we ş.m.

  30 30 ýyldan gowrak tejribe
  ● Professional gözleg we satuw topary
  Quality Hil gözegçiliginiň berk ulgamy
  ● ODM & OEM elýeterli

  Biziň ussahanamyz

  2
  1
  1
  14
  3
  2

  Bontaý maşgalasy

  17
  3
  16

  Sergi

  5
  21
  7

  Sýamen daş ýarmarkasy

  Şanhaý beton sergisi dünýäsi

  Şanhaý Bauma ýarmarkasy

  24
  25
  9

  Uly 5 Dubaý ýarmarkasy

  Italiýa Marmomacc daş ýarmarkasy

  Russiýa daş ýarmarkasy

  Şahadatnama

  25

  Bukja we iberiş

  1
  IMG_20210412_161956
  6
  4
  3
  5

  Müşderileriň pikirleri

  26
  24
  27
  QQ图片20210402162959
  29
  QQ图片20210402160728

  Sorag-jogap

  1.Öndüriji ýa-da söwdagärmi?

  J: Elbetde, biz öndürijidiris, zawodymyza baryp görüň.
   
  2.Mugt nusgalary hödürleýärsiňizmi?
  J: Mugt nusgalary hödürlemeýäris, nusga almak we özüňiz ýüklemek üçin pul tölemeli.BONTAI-nyň köp ýyllyk tejribesine görä, adamlar tölegleri alyp, nusgalary alanda, alýan zatlaryna sarpa goýjakdyklaryny pikir edýäris.Mundan başga-da, nusganyň mukdary az bolsa-da, onuň bahasy adaty önümçilikden has ýokary .. trialöne synag tertibi üçin käbir arzanladyşlary hödürläp bileris.
   
  3. Gowşuryş wagtyňyz näçe?
  J: Adatça önümçilik, töleg alnandan soň 7-15 gün dowam edýär, bu sargyt mukdaryna baglydyr.
   
  4. Satyn alanym üçin nädip töläp bilerin?
  J: T / T, Paypal, Western Union, Alibaba söwda kepilligi tölegi.
   
  5. Göwher gurallaryňyzyň hilini nädip bilip bileris?
  J: Ilki bilen hilimizi we hyzmatymyzy barlamak üçin göwher gurallarymyzy az mukdarda satyn alyp bilersiňiz.Az mukdarda, talaplaryňyza laýyk gelmese, gaty köp töwekgelçilik etmegiň zerurlygy ýok.
  13
  contact

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň