3 Bet Beton we Terrazzo pol üçin gury polýak padleri ulanyň

Gysga düşündiriş:

Bu iň soňky dizaýn 3 "beton poly ýuwmak üçin amatly gury ulanylýan torx polishing padleri, gaty ýiti we umumy ýassyklardan has uzak ömri bar. Şol bir wagtyň özünde poluňyzyň aýna täsirini döredip biler. Biz birnäçe müşderimizden gowy seslenmeler aldy.


 • Diametri:3 dýuým
 • Galyňlygy:10mm
 • Grit:50 # -100 # -200 # -400 # -800 # -1500 # -3000 #
 • Ulanylyşy:Gury ulanmak
 • Arza:Beton we terrazzo ýuwmak üçin
 • Material:Göwher + rezin
 • Amaly maşyn:Gat ýylmaýjy
 • Aýlanma tizligi:1000RPM
 • Iberiş:Ekspress, howa, deňiz arkaly
 • Eltip beriş wagty:Sargyt mukdaryna görä 7-20 gün
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  2021 iň soňky dizaýn 3 ″ beton we terrazzo üçin göwher ýalpyldawuk ýassygy
  Material
  Göwher + rezin
  Iş tertibi
  Gury ulanmak
  Ölçegi
  3 dýuým
  Grit
  50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 #, 3000 #
  Reňk / bellik
  Müşderileriň talaplary hökmünde
  Ulanyldy
  Beton, terrazzo poly ýuwmak üçin
  Beton pol üwürmek we polýak ädimi
  Beton ýa-da terrazzo pollaryň üstüni çalt ýuwmakda iň täsirli gurallar, metal ýassyklar gaty üwürilenden soň ulanylýar.50,100,200,400,800,1500,3000 # gritlerden 7 ädim.
  1-nji ädim: Metal üweýji
  -Beton gödek üwemek üçin, poluňyza başlamak üçin 6 # / 16 # ýa-da 25 # / 30 # ýaly panellerden üwemek üçin metal göwher padşalary ulanyp bilersiňiz, soňra orta we inçe üweýişe geçip bilersiňiz.
  2-nji ädim: Resin polishing padleri
  -Yalpyldawuk bir ýere ýetmek üçin poluň üstünde rezin reňklemegiň iň soňky ädimi üçin. (poluňyzyň şertlerine bagly)
  Aýratynlyklary:
  1. Örän agressiw we çydamly, metal göwherlerden çyzylanlary çalt aýyryň. (50 # -100 # -200 #)
  2. Has çalt ýuwmak tizligi, has köp iş ömri, has aýdyňlygy we ýalpyldawuklygy. (400 # -3000 #)
  3. Şeýle hem, islendik aýratyn talaplary ýerine ýetirmek üçin özleşdiriş hyzmatlaryny edýäris
  3 inch,,;
  https://www.bontaidiamond.com/diamond-polishing-pads/
  https://www.bontaidiamond.com/diamond-polishing-pads/

  Has köp önüm

  Kompaniýanyň tertibi

  公司外部图片

  FUZHOU BONTAI DIAMOND TOOLS CO., LTD

  Önümçilik hökmünde Bontai eýýäm öňdebaryjy materiallary işläp düzdi we 30 ýyldan gowrak tejribesi bolan super gaty materiallar üçin milli standartlary kesgitlemäge gatnaşdy.Grinding we Polishing tehnologiýasy boýunça ýöriteleşdik, baş inerener "Hytaýyň gaty gaty materiallary" hünäri boýunça 1996-njy ýylda göwher gurallary boýunça hünärmenler toparyna ýolbaşçylyk etdi.Öndürijimiz ISO90001: 2000 şahadatnamasyndan geçdi we öz in engineeringenerçilik topary we gözleg we ösüş topary bar.Şu wagta çenli 20-den gowrak patent we birnäçe söwda belligi şahadatnamalaryny aldyk.

  Zawodymyz

  Grinding Tools machine
  Grinding Tools machine
  33
  11
  未标题-6
  22

  Şahadatnamalar

  证书

  Sergi

  10
  9
  20

  BIG 5 DUBAI 2018

  “CONCRETE LAS VEGAS 2019” dünýäsi

  MARMOMACC ITALY 2019

  Russia Stone Industry; 2019
  TN79S{RHXRVILS{)_69NN]1
  Bauma Germany 2019,

  Russiýa daş senagaty 2019

  Orlando 2019

  Bauma Germaniýa 2019

  Üstünligimiz

  优势5
  优势3
  优势

  Garaşsyz taslama topary

  Suratda görkezilişi ýaly, umumy meýdany 130,000² bolan Nanjing teker zawodyndaky taslama.“BonTai” diňe bir ýokary hilli gurallar bilen üpjün etmek bilen çäklenmän, dürli gatlarda üwürilende we ýalpyldadylanda islendik meseläni çözmek üçin tehniki täzelikleri hem edip biler.

  Import edilen çig mal

  Grinding we Polishing tehnologiýasynda görkezilen BonTai R&D merkezi, 1996-njy ýylda göwher gurallary boýunça hünärmenler topary bilen öňdebaryjy "China Super Hard Materials" -da baş inerener.

  Professional hyzmat topary

  BonTai toparyndaky hünär önümi bilimleri we gowy hyzmat ulgamy bilen, biz diňe bir siziň üçin iň oňat we amatly önümleri çözüp bilmeris, eýsem tehniki meseleleri hem çözüp bileris.Biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz

  Müşderi bilen pikir alyşma

  c
  a
  bb
  M$Y{WC)9]JTZVUGE~UI55QT
  QQ图片20210402160728
  QQ图片20210402162959

  Ibermegiň usullary

  QQ图片20210402163728

  Sorag-jogap

  Q: Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?

  A: Elbetde biz zawod.Barlamak üçin bize baryp görmäge hoş geldiňiz.

  Q: Nusga alyp bilerinmi?

  A: Nusgalar töleg bilen elýeterlidir.

  Q:Tehniki goldaw gerek bolsa, bize hödürläp bilersiňizmi?

  A:Hawa, önümimizi dolandyrmak işgärleri, inersenerler we tehnikler tarapyndan aýratyn maslahatlar bilen müşderilerimize goşmaça artykmaçlyklary hödürleýän tejribeli toparymyz bar.

  Q:Gowşuryş wagtyňyz näçe?

  A: Adatça sargyt tassyklanandan 7-15 gün soň, sargyt mukdaryna bagly bolýar.

  Q:Kompaniýaňyza baryp görüp bilerinmi?

  A: Hawa, elbetde.Hoş geldiňiz.Saparyňyzdan ozal bize jaň ediň ýa-da e-poçta iberiň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň