zawodyň arzan bahasy Hytaýyň göwher abraziw gurallary 3 ädim 4inç göwher rezin

Gysga düşündiriş:

Bontai 3 ädim Çygly ýalpyldawuk gaplar göwher konsentrasiýasynyň iň ýokary derejesine eýe, şonuň üçin zähmet tygşytlamak üçin tizlik, ýalpyldawuk ýa-da ömrüň pidasy bolmaz.3 basgançakly padşalar iň ýokary hilli göwher bilen ýasalýar we padde has uzak ömür we gaty ýokary tizlik berýär.


 • Diametri: 4"
 • Galyňlygy:3mm
 • Ulanylyşy:çygly ulanmak
 • Grit:1 # -2 # -3 #
 • Arza:granit, mermer we daşlary ýuwmak üçin
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Biz ynanýarys: täzelik biziň ruhumyzdyr.Durmuşymyz ajaýyp.Satyjy üçin biziň Hudaýymyz bolmalyChina Velcro Pads, Polishing pad, daş üçin ýalpyldawuk pad 3 basgançak, Has köp kärhana bolmak.ýoldaşlar, elementleriň sanawyny täzeledik we optimistik hyzmatdaşlygy gözleýäris.Web sahypamyz, haryt sanawymyz we kompaniýamyz hakda iň täze we doly maglumatlary we maglumatlary görkezýär.Mundan başga-da, Bolgariýadaky geňeşçi hyzmat toparymyz ähli soraglara we kynçylyklara derrew jogap berer.Alyjylaryň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin iň güýçli tagalla etmekçi.Şeýle hem, düýbünden mugt nusgalaryň berilmegini goldaýarys.Bolgariýadaky we zawoddaky işimize işewürlik saparlary, adatça, ýeňiş gazanmak üçin gepleşikler üçin hoş geldiňiz.Siziň bilen şatlykly hyzmatdaşlygyň ýerine ýetirilişini öwrenmäge umyt baglaýaryn.

  Önümiň ady Granit mermer we daş üçin 3 basgançakly göwher ýalpyldawuk padleri ulanyň
  No.ok. WPP312002005
  Material Göwher + rezin
  Diametri 4 "
  Galyňlyk 3mm
  Grit 1 # -2 # -3 #
  Ulanylyşy Çygly ulanmak
  Arza Granit, mermer we daşlary ýuwmak üçin
  Amaly enjam El bilen üweýji
  Aýratynlyk 1. Wagtyňyzy tygşytlamak
  2. Hiç haçan daşy bellemäň we ýüzüni ýakmaň3.Ightagty aýdyň ýagtylyk we hiç wagt öçmez4.Örän çeýe, tekiz we egrilen ýer üçin amatly
  Tölegiň şerti TT, Paypal, Western Union, Alibaba söwda kepilligi tölegi
  Eltip bermegiň wagty Töleg alnandan 7-15 gün (sargyt mukdaryna görä)
  Eltip bermek usuly Ekspress, howa, deňiz arkaly
  Şahadatnama ISO9001: 2000, SGS
  Bukja Karton guty bukjasynyň standart eksporty

  Bontai 3 ädim çygly polishing padleri

  3 basgançakly çygly ýalpyldawuk ýassygy, ýasaýjylara polishing taslamalaryna pul we wagt tygşytlamak üçin döredildi.

  Bu 3 mm galyňlykdaky ýalpyldawuk pollar, ineredenerli daş, kwarszit, granit we beýleki tebigy daşlar üçin ýokary konsentrasiýa nagyşlarynda sintetik göwherleri dünýäde öňdebaryjydyr.

  H4a039b909de54709a24ad8e614291ec7W
  HTB11Td8Xrj1gK0jSZFOq6A7GpXaM
  H59fbc3dd1cf849eaa69875cf73a57701I
  Hb1968c3c044c4edb99c277a03715284dV
  Hb6c4082e5e164c3d8b2cd3818a237850o
  Hd5e0cb6104dd4c4db8b920a2fd4e4c6d4
  backer pad,,
  polishing pad,.,

  Maslahat berilýän önümler

  https://www.bontai-diamondtools.com/the-best-deal-bontai-double-round-segments-grinding-shoe-for-lavina-grinder-machine-product/
  https://www.bontai-diamondtools.com/7-inch-epoxy-glue-paint-removal-pcd-diamond-cup-grinding-wheel-for-angle-grinder-product/
  https://www.bontai-diamondtools.com/double-row-cup-wheels-for-concrete-granite-marble-product/

  Kompaniýanyň tertibi

  FUZHOU BONTAI DIAMOND TOOLS CO .; LTD

  Biz göwher gurallaryny öndürmekde, öndürmekde we satmakda ýöriteleşen göwher gurallaryny öndüriji.Düwürtmek ulgamy üçin göwher üweýji we ýalpyldawuk gurallar, göwher üweýji aýakgaplary, göwher ýylmaýjy käse tigirleri, göwher ýalpyldawuk gaplar we PCD gurallary we ş.m.

  30 30 ýyldan gowrak tejribe
  ● Professional gözleg we satuw topary
  Quality Hil gözegçiliginiň berk ulgamy
  ● ODM & OEM elýeterli

  Biziň ussahanamyz

  2 1 2

  Bontaý maşgalasy

  17 16 3

  Sergi

  25 24

  Şahadatnama

  25


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň