Göwher beton poluň gury görnüşi, ýylmaýjy ýylmaýjy üçin rezin polishing padini ulanyň

Gysga düşündiriş:

Bu 3 dýuýmlyk torx ýalpyldawuk padşalar özboluşly dizaýna eýedir, beton pollary ýuwmakda ajaýyp işlemegini üpjün edýän iň soňky formulamyzy ulanýarlar.Olaryň ömri has uzyn we bazardaky adaty çybykdan has agressiw, gysga wagtyň içinde poly çalt ýakyp bilýär.


 • Ölçegi:3 dýuým
 • Galyňlygy:10mm
 • Ulanylyşy:gury ulanmak
 • Arza:beton we terrazzo poly ýuwmak üçin
 • Grit:50 # ~ 3000 #
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň ady Göwher beton poluň gury görnüşi, ýylmaýjy ýylmaýjy üçin rezin polishing padini ulanyň
  No.ok.   RP312003035
  Material Göwher + rezin
  Diametri 3 "
  Galyňlyk 10mm
  Grit 50 # ~ 3000 #
  Ulanylyşy Gury ulanmak
  Arza Beton we terrazzo poly ýuwmak üçin
  Amaly enjam Pol ýylmaýjynyň aňyrsynda ýöräň
  Aýratynlyk 1. glokary ýalpyldawuk gysga wagtyň içinde gutarýar2.Hiç haçan daşy bellemäň we ýüzüni ýakmaň

  3. Açyk aýdyň ýagtylyk we hiç wagt öçmez

  4. Örän agressiw, demir ýassyklardan galan çyzyklary çalt aýyryň

  Tölegiň şerti TT, Paypal, Western Union, Alibaba söwda kepilligi tölegi
  Eltip bermegiň wagty Töleg alnandan 7-15 gün (sargyt mukdaryna görä)
  Eltip bermek usuly Ekspress, howa, deňiz arkaly
  Şahadatnama ISO9001: 2000, SGS
  Bukja Karton guty bukjasynyň standart eksporty

  Bontai 3 dýuým Torx polishing padleri

  Bu 3 dýuýmlyk torx ýalpyldawuk pad, inerenerimiz tarapyndan döredilen täze model, galyňlygy 10mm, grits 50 # ~ 3000 # bar.Gury polat beton we terrazzo pol üçin ulanylýar we orta gaty ýa-da ondan ýokary pol üçin has amatlydyr.

  Grits 50 # ~ 200 # geçiş ýalpyldawuk ýassygydyr, demir zynjyrly göwher ýassyklardan galan çyzyklary çalt aýyryp biler.Olar has ýiti we bazardaky iň köp ýaýran rezinlerden has uzak ömri bar.
  Grits 400 # ~ 3000 # gaty gysga wagtyň içinde poluňyza ýagtylyk berip biler, diňe bir ýokary ýagtylyga eýe bolman, eýsem ajaýyp aýdyňlyga hem eýe bolup biler.

   

  3 inch,
  3 inch.,
  3 inch.,.
  3 inch..,
  3 inch.,.,
  3 inch,,
  3 inch,,,
  concrete polishing

  Maslahat berilýän önümler

  Kompaniýanyň tertibi

  446400

  FUZHOU BONTAI DIAMOND TOOLS CO .; LTD

  Biz göwher gurallaryny öndürmekde, öndürmekde we satmakda ýöriteleşen göwher gurallaryny öndüriji.Düwürtmek ulgamy üçin göwher üweýji we ýalpyldawuk gurallar, göwher üweýji aýakgaplary, göwher ýylmaýjy käse tigirleri, göwher ýalpyldawuk gaplar we PCD gurallary we ş.m.

  30 30 ýyldan gowrak tejribe
  ● Professional gözleg we satuw topary
  Quality Hil gözegçiliginiň berk ulgamy
  ● ODM & OEM elýeterli

  Biziň ussahanamyz

  2
  1
  1
  14
  3
  2

  Bontaý maşgalasy

  17
  3
  16

  Sergi

  5
  21
  7

  Sýamen daş ýarmarkasy

  Şanhaý beton sergisi dünýäsi

  Şanhaý Bauma ýarmarkasy

  24
  25
  9

  Uly 5 Dubaý ýarmarkasy

  Italiýa Marmomacc daş ýarmarkasy

  Russiýa daş ýarmarkasy

  Şahadatnama

  25

  Bukja we iberiş

  1
  IMG_20210412_161956
  6
  4
  3
  5

  Müşderileriň pikirleri

  26
  24
  27
  QQ图片20210402162959
  29
  QQ图片20210402160728

  Sorag-jogap

  1.Öndüriji ýa-da söwdagärmi?

  J: Elbetde, biz öndürijidiris, zawodymyza baryp görüň.
   
  2.Mugt nusgalary hödürleýärsiňizmi?
  J: Mugt nusgalary hödürlemeýäris, nusga almak we özüňiz ýüklemek üçin pul tölemeli.BONTAI-nyň köp ýyllyk tejribesine görä, adamlar tölegleri alyp, nusgalary alanda, alýan zatlaryna sarpa goýjakdyklaryny pikir edýäris.Mundan başga-da, nusganyň mukdary az bolsa-da, onuň bahasy adaty önümçilikden has ýokary .. trialöne synag tertibi üçin käbir arzanladyşlary hödürläp bileris.
   
  3. Gowşuryş wagtyňyz näçe?
  J: Adatça önümçilik, töleg alnandan soň 7-15 gün dowam edýär, bu sargyt mukdaryna baglydyr.
   
  4. Satyn alanym üçin nädip töläp bilerin?
  J: T / T, Paypal, Western Union, Alibaba söwda kepilligi tölegi.
   
  5. Göwher gurallaryňyzyň hilini nädip bilip bileris?
  J: Ilki bilen hilimizi we hyzmatymyzy barlamak üçin göwher gurallarymyzy az mukdarda satyn alyp bilersiňiz.Az mukdarda, talaplaryňyza laýyk gelmese, gaty köp töwekgelçilik etmegiň zerurlygy ýok.
  13
  contact

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň