Beton pol üçin 250mm ýylmaýjy tabak siklon almaz göwher üweýji gurallary

Gysga düşündiriş:

250 mm ýeke kelleli ýylmaýjy maşyn üçin bu göwher ýylmaýjy disk, esasan beton we terrazzo pollary üwemek üçin niýetlenendir.Workingokary iş netijeliligi we uzak ömri bilen häsiýetlendirilýär.


 • Diametri:10 dýuým
 • Bölümiň beýikligi:10mm
 • Bölüm belgisi: 10
 • Grit:6 # ~ 300 #
 • Obýekt:Softumşak, orta, gaty
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň ady Beton pol üçin 250 mm siklon göwher ýylmaýjy tabak
  No.ok. GH360001001
  Material Göwher + metal
  Diametri 10 dýuým
  Segment beýikligi 10mm
  Bölüm belgisi 10
  Grit 6 # ~ 300 #
  Obýekt Softumşak, orta, gaty
  Arza Beton we terrazzo poly üwemek üçin
  Amaly enjam 250 mm ýeke gatly ýylmaýjy
  Aýratynlyk 1. Agressiw we çydamly.

  2. Dinamiki deňagramlylyk tehnologiýasyny ulanyň, ýokary tizlikli aýlawda deňagramlylygy üpjün edýär.

  3. Dürli gatlara gabat gelýän dürli baglanyşyklar.
  4. OEM / ODM hyzmaty elýeterli.
  Tölegiň şerti TT, Paypal, Western Union, Alibaba söwda kepilligi tölegi
  Eltip bermegiň wagty Töleg alnandan 7-15 gün (sargyt mukdaryna görä)
  Eltip bermek usuly Ekspress, howa, deňiz arkaly
  Şahadatnama ISO9001: 2000, SGS
  Bukja Karton guty bukjasynyň standart eksporty

  Bontai 10 dýuým göwher üweýji plastinka

  10 dýuým beton üweýji plastinka / kellesi pollary ýylmaýjylarda çalt, erkin üwemek üçin ulanylýar.Univershliumumy bolt nagşy bir kelleli ýylmaýjy enjamlaryň köpüsine laýyk gelýär.
  • Beton üweýji + örtükleri aýyrmak ating Örtükleri aýyrmak üçin ýörite işlenip düzüldi
  • tarhli ýelimleýji örtükleri çalt aýyrmak
  • heelimleýji, boýag, ýelim, epoksi, gaty akril gutarnykly we ş.m. kelläni ýüklemezden ýa-da örtügi ýa-da möhürleýjini eretmezden kesilýär
  • Örän çalt aýyrmak, beton poly üwemegi dowam etdirmäge mümkinçilik berýär, gödek we birmeňzeş gutarýar
  • Örtükleriň döwükleri ýa-da çipleri, beýik we gödek deň däl ýüzleri üwemek üçin A + (ýagny betonyň derejesi)

  250mm plate';
  250mm plate
  250mm plate'';
  250 grinding disc

  Maslahat berilýän önümler

  Kompaniýanyň tertibi

  446400

  FUZHOU BONTAI DIAMOND TOOLS CO .; LTD

  Biz göwher gurallaryny öndürmekde, öndürmekde we satmakda ýöriteleşen göwher gurallaryny öndüriji.Düwürtmek ulgamy üçin göwher üweýji we ýalpyldawuk gurallar, göwher üweýji aýakgaplary, göwher ýylmaýjy käse tigirleri, göwher ýalpyldawuk gaplar we PCD gurallary we ş.m.

  30 30 ýyldan gowrak tejribe
  ● Professional gözleg we satuw topary
  Quality Hil gözegçiliginiň berk ulgamy
  ● ODM & OEM elýeterli

  Biziň ussahanamyz

  2
  1
  1
  14
  3
  2

  Bontaý maşgalasy

  17
  3
  16

  Sergi

  5
  21
  7

  Sýamen daş ýarmarkasy

  Şanhaý beton sergisi dünýäsi

  Şanhaý Bauma ýarmarkasy

  24
  25
  9

  Uly 5 Dubaý ýarmarkasy

  Italiýa Marmomacc daş ýarmarkasy

  Russiýa daş ýarmarkasy

  Şahadatnama

  25

  Bukja we iberiş

  1
  IMG_20210412_161956
  6
  4
  3
  5

  Müşderileriň pikirleri

  26
  24
  27
  QQ图片20210402162959
  29
  QQ图片20210402160728

  Sorag-jogap

  1.Öndüriji ýa-da söwdagärmi?

  J: Elbetde, biz öndürijidiris, zawodymyza baryp görüň.
   
  2.Mugt nusgalary hödürleýärsiňizmi?
  J: Mugt nusgalary hödürlemeýäris, nusga almak we özüňiz ýüklemek üçin pul tölemeli.BONTAI-nyň köp ýyllyk tejribesine görä, adamlar tölegleri alyp, nusgalary alanda, alýan zatlaryna sarpa goýjakdyklaryny pikir edýäris.Mundan başga-da, nusganyň mukdary az bolsa-da, onuň bahasy adaty önümçilikden has ýokary .. trialöne synag tertibi üçin käbir arzanladyşlary hödürläp bileris.
   
  3. Gowşuryş wagtyňyz näçe?
  J: Adatça önümçilik, töleg alnandan soň 7-15 gün dowam edýär, bu sargyt mukdaryna baglydyr.
   
  4. Satyn alanym üçin nädip töläp bilerin?
  J: T / T, Paypal, Western Union, Alibaba söwda kepilligi tölegi.
   
  5. Göwher gurallaryňyzyň hilini nädip bilip bileris?
  J: Ilki bilen hilimizi we hyzmatymyzy barlamak üçin göwher gurallarymyzy az mukdarda satyn alyp bilersiňiz.Az mukdarda, talaplaryňyza laýyk gelmese, gaty köp töwekgelçilik etmegiň zerurlygy ýok.
  13
  contact

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň