4 ″ Ulitka gulpy, göwher gyrasy daş üçin üweýji tigirler

Gysga düşündiriş:

4 "Ulitka gulpy Almaz gyrasy ýylmaýjy tigir, daş üçin her dürli plita gyralaryny, kellelerini we öküz burunlaryny üwemek üçin ýöriteleşdirilendir. Grokarky ýylmaýjy takyklyk we ýokary üweýiş netijeliligi. ç. Elýeterli grit 30,60,120,200.


 • Material:Metal + göwher
 • Grits:Gödek, orta, gowy
 • Obýektler:Softumşak, orta, gaty
 • Ölçegi:Diametri 4 "
 • Arza:Plitalaryň gyrasyny üwemek üçin
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  4 "Ulitka gulpy göwher gyrasy ýylmaýjy tigirler
  Material
  Metal + Diamondlar
  Grits
  Gödek, orta, gowy
  Obýektler
  Softumşak, orta, gaty
  Sapak

  Ulitka gulpy
  Reňk / bellik
  Islenişi ýaly
  Arza
  Daş plitalaryň her görnüşini üwemek üçin
  Aýratynlyklary
  1. Daş gyrasy üwemek, Beton abatlamak, poly tekizlemek we agressiw täsir etmek.
  2. Tebigy we gowulaşan tozan çykarmak üçin aýratyn goldaw.
  3. Has işjeň iş üçin aýratyn dizaýn segmentleri emele gelýär.
  4. Iň amatly aýyrmagyň tizligi.
  5. Şeýle hem, aýratyn talaplary ýerine ýetirmek üçin özleşdiriş hyzmatlaryny edýäris.

  Önümiň beýany

  Çalt gödek gury ýa-da suw bilen sowadylan üwemek we mermer we granit ýüzlerini şekillendirmek, şeýle hem ýylmaýjy tigirler üçin niýetlenen kubok tigir.Bu üweýji tigirler beton gurluş işleriniň islendik görnüşine laýyk gelýär.Şeýle hem olar granitiň eroziýa bölünmegi üçin ulanylyp bilner.Mermer.Daş we örme materiallaryny çalt üwemek, gödek arassalamak we plastmassa geýmek üçin amatly.Workingokary iş netijeliligi we ulanmak aňsat.

  Önümçilik pudagy hökmünde Bontai öňdebaryjy materiallary taýýarlady we 30 ýyllyk tejribesi bolan superhard materiallary üçin milli ülňüleriň işlenip düzülmegine gatnaşdy.Kompaniýamyzyň güýçli tehniki güýji we gözleg we gözleg ukyby bar.

  Diňe ýokary hilli gurallary hödürlemek bilen çäklenmän, her dürli pollary çägelenende we ýalpyldadanda islendik meseläni çözmek üçin tehnologiki täzelikleri hem hödürläp bileris.

  Durnukly we ygtybarly hil kepilligi, Bangtai önümi ösdürmegiň özeni hökmünde howpsuzlyk standartlaryny alýar we önüm ISO9001 kepilnamasyndan geçdi.Pol ölçegli ýylmaýjy enjamlar bilen ulanmak üçin amatly.

  Önümleriň giň görnüşi we doly aýratynlyklary.Hil kepilligi, ýokary çykdajy öndürijiligi, ýokary sargyt tizligi.

  Müşderi hyzmatyny üns bilen dolandyrmak bilen, müşderilere özlerini arkaýyn duýuň.

  Jikme-jik suratlar


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň